Grunddata Modelregel

Standardiserede datatyper skal genbruges

Nummer:
5.5
Version:
1.0.0
Gældende
Regel godkendt den:
3. February 2014
Regel

Alle attributter skal enten tildeles en standardiseret datatype eller en datatype, der er modelleret som et UML-element i samme eller en anden pakke.

Ved brug af en standardiseret datatype skal der henvises til ISO 19103, hvor en række standardiserede datatyper er samlet og modelleret i UML. ISO 19107 anvendes til geografi. 

Rationale

ISO giver en anerkendt ramme for standardiserede datatyper. Anvendelse af en standard for datatyper gør det nemmere at bygge snitflader, der udstiller grunddata som nemt anvendelige services.

 

Implikationer

Standardiserede datatyper i modellen skal hentes fra ISO/TC 211 Harmonized Model.

Denne er en samling af datatyper, som primært anvendes af geografi-relaterede modelleringsprojekter - fx INSPIRE. Ikke desto mindre indeholder ISO/TC 211 Harmonized Model også generelt anvendelige datatyper (CharacterString, Integer, DateTime mv.) modelleret som UML.

Hvis domænet ikke finder typerne i ISO/TC 211 Harmonized Model anvendelige, kan det opbygge sit eget typebibliotek, som skal publiceres sammen med domænemodellen.

 ISO/TC 211 Harmonized Model findes frit tilgængelig på adressen https://inspire-twg.jrc.it/svn/iso/, hvorfra den kan importeres i et modelleringsværktøj. Dokumentet “Modelleringsværktøj”, som Grunddatasekretariatet forventes at publicere, vil beskrive anvendelsen af ISO/TC 211 Harmonized Model i detaljer.