Grunddata Modelregel

Regler om generelle egenskaber

Nummer:
6
Version:
1.1.0
Gældende
Regel godkendt den:
20. January 2015
Regel

De generelle egenskaber skal understøtte, at grunddata kan anvendes i sammenhæng i et distribueret forvaltningsmiljø. Egenskaberne skal ligeledes sørge for, at brugerne oplever en øget datakvalitet i og med, at data udstilles på en ensartet måde, således at ofte benyttede egenskaber har den samme form bredt ud over grunddata. Yderligere skal reglerne muliggøre en stærk, intelligent beskeddrevet arkitektur. I dette kapitel formuleres reglerne først på forretningsniveau, og efterfølges så af specifikke angivelser af generelle egenskaber, som alle modelentiteter skal have.

 

De generelle egenskaber afføder en række attributter og en datatype, som indgår i grundmønsteret for en modelentitet. Disse vil blive stillet til rådighed af Grunddatasekretariatet 
 
 
 
 
 En skabelon for modellering af en modelentitet, indeholdende de generelle egenskaber, som regelsættes i kapitlet. Modelentiteter i domænernes modeller vil naturligvis indeholde yderligere attributter.

 

 

De generelle egenskaber og deres attributter forklares i de følgende regler.

I reglens implikation angives for hver generel egenskab, om den er obligatorisk eller valgfri:

  • Obligatorisk egenskab: Skal være til stede i domænemodellen og skal modelleres som angivet i dette kapitel.

  • Valgfri egenskab: Skal kun være til stede i domænemodellen, hvis det giver mening inden for domænet. Hvis egenskaben er til stede, skal den modelleres, som angivet i dette kapitel.

I nogle tilfælde kan der ikke stilles krav om, at attributværdien er udfyldt. For hver attribut angives om attributværdien må være tom.