Grunddata modelregler

Grunddata Modelregler sætter rammerne for datamodellering i Grunddataprogrammet.
Reglerne er vedtaget af Grunddata Programkoordinationen.

Reglerne findes som selvstændigt dokument her: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/grunddata-modelregler.pdf

Reglerne er organiseret i kapitler:

 • Kapitel 1 - Formål
  Her beskrives modelreglernes formål og rationale.
 • Kapitel 2 - Modelreglernes fokus og afgrænsning
  Her beskrives fokus og afgrænsning for grunddatamodellen og modelreglerne.
 • Kapitel 3 - Arkitekturmæssige forudsætninger Her beskrives de arkitektur - og infrastrukturmæssige forhold, som har indflydelse på udformningen af modelreglerne.
 • Kapitel 4 - Anvendelse af modelregler Her forklares, hvordan modelreglerne er bygget op, og hvordan de skal efterkommes. Selve reglerne følger i kapitel 5 og 6.
 • Kapitel 5 - Generelle modelregler I dette kapitel opstilles generelle modelregler, som har fokus på datamodellens udformning og vedrører diagrammering. Her opstilles regler for fx modelleringssprog, navngivning af elementer, sprog og dokumentation mv.
 • Kapitel 6 - Regler for generelle egenskaber I dette kapitel opstilles regler, som har fokus på indhold i datamodellen, og som sætter rammer for dataindhold i forvaltningsobjekterne. Her opstilles regler med betydning for fx forvaltningsobjekters identifikation og historik. Reglerne udmøntes i specificering af generelle egenskaber for alle modelentiteter.
 • Her er reglerne:

1.1 Formål Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
1.1.1 Hvad betyder en samlet og sammenhængende grunddatamodel? Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
1.1.2 Målsætninger Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
1.1.3 Fordele Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
1.2 Målgruppe Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
1.3 Læsevejledning Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
1.3.1 Indhold Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
1.3.2 Definitioner Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
1.3.3 Forkortelser Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
2.1 Grunddatamodellen består af domænemodeller Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
2.2 Model for udstilling af grunddata Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
2.3 Informationsmodel Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
2.4 Objektniveau Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
2.5 Afgrænsning Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
3.1 Eksisterende standarder Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
3.2 Datafordeleren Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
3.3 Den Fælleskommunale Rammearkitektur Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
3.3.1 Organisationskomponent Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
3.3.2 Klassifikationskomponent Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
3.3.3 Beskedfordeler/Beskeddrevet arkitektur Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
4.1 Reglerne er enten krav eller anbefalinger Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
4.2 Reglerne kan udbygges inden for forretningsdomænerne Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
4.3 Mønster for regler Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
5.1 Modeller skal udarbejdes som UML-klassediagrammer Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
5.2 UML-modellen skal organiseres i pakker Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
5.3 Modelentiteter skal genbruges Version 1.1.0, Gældende - Godkendt den 20/01/2015
5.4 Attributter og relationer skal modelleres fyldestgørende Version 1.1.0, Gældende - Godkendt den 20/01/2015
5.5 Standardiserede datatyper skal genbruges Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
5.6 UML-stereotyper skal anvendes Version 1.1.0, Gældende - Godkendt den 20/01/2015
5.7 Navngivningsregler skal følges Version 1.1.0, Gældende - Godkendt den 20/01/2015
5.8 Sprogregler skal anvendes Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
5.9 Datamodellen skal dokumenteres Version 1.1.0, Gældende - Godkendt den 20/01/2015
6 Regler om generelle egenskaber Version 1.1.0, Gældende - Godkendt den 20/01/2015
6.1 Alle modelentiteter skal modelleres med persistent, unik identifikation Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
6.2 Alle modelentiteter skal modelleres med status Version 1.0.0, Gældende - Godkendt den 03/02/2014
6.3 Alle modelentiteter skal understøtte dobbelthistorik og angivelse af aktører Version 1.1.0, Gældende - Godkendt den 20/01/2015
6.4 Alle modelentiteter bør understøtte beskedfordeling Version 1.1.0, Gældende - Godkendt den 20/01/2015