Hændelsesbesked (EDA)

Her kan du læse om anvendelse af hændelsesbesked som integrationsform til understøttelse af løst koblede forretningsprocesser.

NB! Der på pt et arbejde med udvikling af en generel, tværoffentlig referencearkitektur for håndtering af hændelser samt et generisk tværoffentligt format for hændelsesbesked. Denne siden vil blive opdateret, når der foreligger en ny version.

Som led i grunddataprogrammet blev der i januar 2014 udviklet en særlig - foreløbig - version 0.4 af referencearkitektur for håndtering af hændelser, som er målrettet Grunddataprogrammet. Denne version indeholder et udkast til format for hændelsesbesked til grunddataprogrammet.

Der er tillige udarbejdet et beskedformat, som er koordineret mellem grunddataprogrammet og den kommunale rammearkitektur.

 

 

 

.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/846