Har I taget stilling til dokumentation af arkitektur og løsning?

Bemærkninger

Har projektet taget stilling til dokumentation af den tekniske løsning? 

Udover formelle krav til projektdokumentation er det vigtigt at tage stilling til den arkitekturfaglige dokumentation, der er nødvendig for at understøtte formål som effektivisering, sammenhæng og genbrug.

OIO EA metoden indeholder et galleri af arkitekturdokumenttyper, som bør overvejes.

I den fællesstatslige it-projektmodel anbefales der konkrete arkitekturdokumenter i vejledningen til PID, afsnit 3.7. Se også fasetjeklisten U2.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/739