Hvad betyder en samlet og sammenhængende grunddatamodel?

Nummer:
1.1.1
Version:
1.0.0
Regel godkendt den:
3. February 2014
Gældende

Vi ønsker at give slutbrugerne (myndigheder, virksomheder og privatpersoner) en samlet og sammenhængende datamodel. Det betyder, at man som bruger oplever sammenhæng på tværs af forretningsdomænerne, og at man oplever ensartet begrebsanvendelse samt ensartede modellering og generelle egenskaber for modelentiteterne i grunddatamodellen. Denne oplevelse opretholdes og vedligeholdes på trods af, at data i modellen vedligeholdes af forskellige myndigheder.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/909