Indhold

Nummer:
1.3.1
Version:
1.0.0
Regel godkendt den:
3. February 2014
Gældende

Dokumentet har følgende indhold:

 

  • Kapitel 2 - Modelreglernes fokus og afgrænsning

Her beskrives fokus og afgrænsning for grunddatamodellen og modelreglerne.

 

  • Kapitel 3 - Arkitekturmæssige forudsætninger

Her beskrives de arkitektur - og infrastrukturmæssige forhold, som har indflydelse på udformningen af modelreglerne.

 

  • Kapitel 4 - Anvendelse af modelregler

Her forklares, hvordan modelreglerne er bygget op, og hvordan de skal efterkommes. Selve reglerne følger i kapitel 5 og 6.

 

  • Kapitel 5 - Generelle modelregler

I dette kapitel opstilles generelle modelregler, som har fokus på datamodellens udformning og vedrører diagrammering. Her opstilles regler for fx modelleringssprog, navngivning af elementer, sprog og dokumentation mv.

 

  • Kapitel 6 - Regler for generelle egenskaber

I dette kapitel opstilles regler, som har fokus på indhold i datamodellen, og som sætter rammer for dataindhold i forvaltningsobjekterne. Her opstilles regler med betydning for fx forvaltningsobjekters identifikation og historik. Reglerne udmøntes i specificering af generelle egenskaber for alle modelentiteter.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/915