Integration

Integration af it-systemer kan foregå på mange måder. Her kan du læse om nogle af de væsentligste set i et tværoffentligt perspektiv. 

Danske fællesoffentlige mønstre og profiler

Der er udviklet en række danske mønstre og profiler på standarder til servicebaseret integration, som er baseret på internationale standarder:

  • Integrationsmønstre - Oversigt over en række mønstre for integration via services, som er udviklet i fællesoffentligt (OIO) regi.
  • Servicestandarder - Oversigt over standarder som der er lavet særlige vejledninger og profiler til i regi af OIO-arbejdet.

Guide til integration med REST

  • OIOREST på Digitaliser.dk - Gruppe der rummer vejledninger og retningslinjer samt tilknyttede eksempler på services lavet med REST.

Nyere integrationsformer

Serviceorienteret arkitektur (SOA), hændelsesbaseret arkitketur (event driven eller EDA) og Linked data er tre af de nyere arkitekturstilarter og integrationsformer, som er ved at vinde udbredelse. De bygger på internettet som grundlæggende infrastruktur. De kan alle ses som skridt på vejen til det semantiske web, hvor "alt hænger sammen". SOA og EDA er arkitekturstilarter, som allerede i dag er helt centrale for den tværoffentlige arbejde med interoperbilitet. Du kan læse mere om SOA & EDA her i guiden og om Linked data på Wikipedia.

De vigtigste generelle mønstre

Når to eller flere it-systemer skal udveksle data, er der et vist sæt grundlæggende mønstre og en lang række undermønstre til f.eks. beskedbaserede mønstre, hvor request-respond blot er ét. Hvad man skal anvende kommer an på det forretningsmæssige behov.

Det skal understreges, at der ikke er ét mønster der er bedre end de andre - det kommer som altid an på kontekst og business case.

De vigtigste generelle mønstre er (links går til wikipedia): 
  • Batch-job (filoverførsel) - er stadig den langt mest benyttede metode til at udveksle data imellem myndigheder. Den er yderst relevant bl.a. fordi den er velegnet i en lang række sammenhænge, hvor den er omkostningseffektiv og dækker forretningsmæssige mål. Er f.eks. udbredt i staten, hvor der er behov for at replikere (dele af) andre myndigheders registre til egne løsninger.
  • Store-and-forward - er udbredt hvor data eller beskeder skal fordeles bredt i miljøer, hvor der kan være brud i netværkskontakt som i mobile miljøer. Anvendes f.eks. til e-mail. Er også et element i sundhedssektorens arkitektur, hvor mange beskeder skal sendes til en bestemt modtager, men også skal kunne genfindes i et fælles register - og hvor sikkerhed et et væsentligt aspekt.
  • Request-respond - er velegnet til at udstille data til en bred kreds af brugersystemer, der kan kalde på udstillede services. Er central i serviceorienteret arkitektur der benytter internettets arkitektur (HTTP, REST mv). Anvendes f.eks. af SKAT til at udstille B2B services til virksomheder og en fællesoffentlig infrastrukturløsning som NemID.
  • Publish-subscribe - er velgnet til at udstille data hvor brugere kan abonnere på nye beskeder/hændelser. Er central i hændelsesdrevet arkitektur (EDA). Anvendes f.eks. som et hovedelement i kommunernes rammearkitektur, der bl.a indeholder en beskedfordeler, hvor man kan abonnere på relevante beskeder om ændringer i sager.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/485