Integrationsregler

Nummer:
IR 0
Version:
1.1.0
Ændring

Nyt regelsæt:

Et sæt af regler, som omhandler grunddataregistrenes aflevering af data til Datafordeleren for videre distribution tænkes publiceret under arbejdstitlen Integrationsregler for Grunddata

Regel

I grunddata data-arkitekturen leveres data fra kilderegistrene til Datafordeleren på måder, som aftales individuelt mellem registrene og Datafordeleren.

De følgende regler gælder for disse data og deres modellering. Reglerne er indtil videre udformet uden Implikations-afsnit. I senere versioner af integrationsreglerne vil reglerne være mere uddybende beskrevet. De er medtaget her, for at skabe opmærksomhed om, at der vil være modelleringsforpligtelser forbundet med dataafleveringen.

Figur xyz Grunddata data-arkitekturen (let forsimplet). En række tjenester leverer data: - Àjourføringstjenester: Kilderegistrene àjourfører data i forbindelse med ejernes myndighedsudøvelse - data kan komme fra andre kilderegister (grønne pile på figuren) eller andetsteds fra (gule) - Opdaterings- og synkroniseringstjenester: Kilderegistrene leverer data til Datafordelern (blå) - Udstillingstjenester: Datafordeleren leverer data til databrugerne (cerise) - som også kan være kilderegistrene

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/830

Kommentarer

Høringssvar: MBBL

De gule og grønne pile på figurer virker konceptuelt forkert, da kilderegistrene jo er ejer af egne data. Et givent kilderegister vil vel ikke skulle synkronisere eventuelle redundante data (data fra andre registre) til Datafordeleren? 

Høringssvar: ATP

Ingen kommentarer