Danmarks ramme for interoperabilitet

Om det danske rammeværk for interoperabilitet - OIO.

OIO er det nationale rammeværk for interoperabilitet (NIF - National Interoperability Framework). OIO stod oprindeligt for Offentlig Information Online, men er i dag et brandnavn for en lang række elementer, som tilsammen udgør et tværoffentligt/nationalt rammeværk.

Du finder rammeværket her i arkitekturguiden, som i praksis både er opbygget efter rammeværkets struktur og indeholder alt det "kød" der kan hænges på i form af konkrete referencearkitekturer, standarder, vejledninger mv..

Kernen i OIO rammeværket er OIO EA metoden og OIO EA reolenOIO opererer med 5+1 niveauer for interoperabilitet. Det vil sige at på alle disse niveauer skal man sikre, at tingene "hænger sammen" og kan "tale" eller fungere sammen"

OIO arkitekturreolen

  • Strategi, der omfatter politiske mål og strategier, principper og forretningsregler (love og regler)
  • Forretning, der omfatter organisatoriske forhold og processer
  • Information, der omfatter begreber, information, datamodeller og dataformater
  • Applikationer, der omfatter mønstre, applikationer og services
  • Teknologi der omfatter tekniske standarder, infrastruktur i form af grundlæggende software, hardware og netværk 
  • Styringsrammer, der omfatter EA governance, kontrakter, sikkerhed, program og projektstyring, økonomi, kontrakter og drift.

Rammen omfatter også et fælles sprog for opgaver henholdsvis it-services - FORM og STORMDe fællesoffentlige referencemodeller har en central placering i forhold til alle rammens elementer. De udgør kernen i et fælles sprog og begrebsapparat på tværs af myndighedsgrænser, og referencemodellerne kan derfor sikre, at de anvendte værktøjer og metoder er indbyrdes kompatible. Læs mere om referencemodeller i et arkitekturperspektiv.

 

Rammen indeholder desuden fælles retningslinjer og referencer for den offentlige sektors arbejde med digitalisering, herunder metoder og modeller for planlægningen, arkitekturarbejdet og projektgennemførelsen.

En af rammens tidlige komponenter er den fællesoffentlige Hvidbog om it-arkitektur fra 2003, som opstillede 10 overordnede ledetråde og principper for det tværofffentlige arbejde med it-arkitektur (enterprise arkitektur) og fem overordnede mere teknisk orienterede it-arkitekturprincipper – interoperabilitet, åbenhed, sikkerhed, fleksibilitet og skalerbarhed. Disse principper kan kun realiseres bredt i den offentlige sektor, hvis de fælles rammer og initiativer konstruktivt bringes i spil i myndighedernes konkrete it-investeringer. Læs mere om principper.

Rammen bliver løbende suppleret med anvendelige værktøjer, der kan støtte digitaliseringsprocessen, fx grundprincipper for den offentlige it-anvendelse, retningslinjer for etablering af fælles løsninger og komponenter, modeller for governance omkring digitaliseringen og projektmodeller for implementeringen.

OIO rammeværket omfatter også overordnet rammearkitektur i form af anbefalingen om at bruge serviceorienteret arkitektur.

SOA processen

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/793