It-projektmodel og EA

Indholdet under dette menupunkt er lukket ned.

Fremover kan du læse om de fælles rammer for den fællesoffenlige digitale arkitektur på hjemmesiden for FDA.

Du kan læse mere og følge med i udviklingen af it-projektmodellen på digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. 

- OBS! It-projektmodellen er forandret siden nedenstående, der derfor ikke er gældende længere. Hvis du skal arbejde efter it-projektmodellen, bør du følge linket.

 

Her kan du læse om forholdet mellem Statens it-projektmodel og OIO EA. Du kan bl.a. se en en oversigt over EA-dokumenterne struktureret efter faserne i Statens It-projektmodel og projektmodellens dokumenter placeret i OIO EA reolen.

Den fællesstatslige it-projektmodel skal bidrage til en bedre og mere ensartet planlægning, styring og gennemførelse af it-projekter i staten. Modellen introducerer en fælles tilgang til gennemførelsen af it-projekter i staten. Modellen omfatter nogle overordnede principper for, hvordan I styrer jeres it-projekt, og for hvordan I fordeler ansvar og roller. Herudover hører der en række produkter, værktøjer og vejledninger til modellen, som kan støtte jer i jeres arbejde med projektet.

Den fællesstatslige it-projektmodel bygger på PRINCE2, men den er tilpasset it-projekter i staten. Hvis du kender PRINCE2, vil der være en del lighedspunkter.

Sammenhæng i dokumentationen

Vi har inkluderet alle de dokumenter der indgår i Statens It-projektmodel i OIO EA reolen. Den kan du se her.

Desuden har vi mappet alle relevante dokumenter i OIO EA reolen til faserne i Statens it-projektmodel. Dem kan du se ved at klike på nedenstående liste.

Tips til projektlederen:

Det er relevant at tænke arkitektur, krav og standarder ind i alle projektets faser. Som projektleder gør du det bedst ved at tage fat i jeres enterprise arkitekt så tidligt som muligt. Informer ham eller hende godt om projektet og dets strategiske ophæng og få afklaret, hvad du skal være særligt opmærksom på, og hvordan han eller hun kan støtte under gennemførelsen af det aktuelle projekt.

Helt overordnet skal du på det styringsmæssige plan sørge for, at projektet løbende er i overensstemmelse med principperne i jeres enterprise arkitektur. På det mere konkrete plan skal du sørge for, at jeres kravspecifikation og kvalitetsplan sikrer, at I ikke blot får et system med den ønskede funktionalitet, men også et system der overholder kravene til it-systemer i jeres myndighed og i det offentlige generelt.

  • I idé- og analysefasen skal du for eksempel være opmærksom på, hvilke rammer projektet skal passe ind i, hvordan du sikrer genbrug, hvordan projektet kan bidrage til videreudvikling af jeres egen og en fællesoffentlig enterprise arkitektur, etc.
  • I idéfasen vil dette være på et meget overordnet niveau, mens det bliver mere konkret, jo længere du kommer hen mod slutningen af analysefasen.
  • I anskaffelsesfasen vil arbejdet med arkitektur, krav og standarder være en integreret del af udarbejdelsen af kravspecifikationen. Du kan her få input fra jeres arkitekter til, hvordan du beskriver jeres krav, og du kan få værktøjer til for eksempel at beskrive de forretningsprocesser, der skal understøttes af jeres nye system.
  • I gennemførelsesfasen udvikler og implementerer I systemet, og her skal I have et særligt fokus på opfyldelse af kravene og på dokumentation af såvel nye processer som teknologi.
  • I realiseringsfasen er dit arbejde som projektleder afsluttet. Men før du endeligt afleverer projektets leverancer til forretningen, skal du sikre dig, at al dokumentation er udarbejdet og afleveret, at løsningen og data er stillet til rådighed for andre, hvis det er et krav, etc.

Projektlederens fasetjekliste giver dig et overblik over, hvornår i faserne du skal inddrage din arkitekt og arbejde med arkitektur, standarder, krav, etc., og hvilke temaer, der er i fokus. Herudover findes der til OIO EA en række bud på dokumenter, der kan bruges i hver af faserne.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/571