Kan løsningen tale med andre systemer?

Bemærkninger

Kan løsningen tale med andre relevante interne og eksterne systemer?

Er relevante integrationer kortlagt (listet op)?

Er relevante services etableret, dokumenteret, publiceret og kommunikeret eksternt?

Services der er relevante for andre myndigheder bør beskrives (herunder med forretningsorienterede SLAer) og gøres tilgængelige.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/725