Klassifikation

På denne side kan du få et overblik over nogle af de vigtigste specifikationer, som er relevante i at kende til hvis din løsning skal kunne håndtere klassifikationssdata.

NB! Der er tale om specifikationer af forskellig type og status. Nedenstående oversigt er således alene informativ og ikke normativ. Der pågår pt et vurderingsarbejde på området som led i det tvæoffentlige samarbejde. Har du forslag til info, der bør med i oversigten eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte redaktionen

Klassifikationer i form af ontologier, taksonomier, termlister, udfaldsrum osv. indgår og anvendes i mange processer og it-systemer. Klassifikationer er både vigtige i forhold til at strukturere data internt og til at sammenstille og genbruge data på tværs af organisationer og it-systemer.

Danske standarder

Et eksempel på anvendelse er KOMBITs brug af standardenre i forbindelse med et fælleskommunalt udbud af støttesystemet Klassifikation:

Internationale standarder

  • W3Cs specifikation SKOS - Simple Knowledge Organization System. SKOS er et arbejdsområde under W3C, der udvikle specifikationer og standarder til at understøtte brugen af systematikker såsom tesauri, klassifikationssystemer, taksonomier og emneoverskriftslister inden for rammerne af det semantiske web. SKOS vedrører således den generelle bærende struktur for sådanne systematikker. 

Et eksempel på anvendelse af SKOS er EUROVOC, der er EU's tværsproglige tesaurusEuroVoc er en flersproglig og tværfaglig tesaurus, der dækker terminologien inden for EU's aktivitetsområder med særlig vægt på det parlamentariske arbejde. Eurovoc findes på 24 sprog. EuroVoc er baseret på en ontologibaseret tesaurushåndtering og semantisk webteknologi i henhold til W3C-anbefalinger og de seneste trends for tesaurusstandarder.  

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/671