Klassifikationskomponent

Nummer:
3.3.2
Version:
1.0.0
Regel godkendt den:
3. February 2014
Gældende

På samme måde planlægger KOMBIT (se Den fælleskommunale rammearkitektur - støttesystemer) at den fælleskommunale rammearkitektur skal indeholde en klassifikationskomponent - også beskrevet i Sag & Dokument-standarderne [Klassifikation]. Klassifikationskomponenten skal opbevare og udstille strukturerede data - taksonomier og grafer - som afspejler forretningsviden, der har en intern struktur og kan bruges til at give forvaltningsobjekterne kontekst. Eksempler er FORM (se FORM-online og KLE-online), som er strukturerede beskrivelser af det offentliges forretning. I forbindelse med grunddata, kan de strukturerede data anvendes til at give forvaltningsobjekterne kontekst og sammenhæng - fx angivelse af hvilket forretningsområde, der er ansvarlig for opdateringen af data. Data, som opbevares i klassifikationskomponenten tildeles dobbelthistorik og revisionsspor, ligesom rammearkitekturen tilsigter distribution og opdatering af indholdet. Derfor er komponenten ideel til opbevaring af en lang række udfaldsrum - også simple lister.

 

Antagelser:

  • Det antages, at klassifikationskomponenten bliver en permanent og entydig del af den offentlige it-arkitektur.

  • Det antages, at staten vil anvende en tilsvarende komponent til udstilling af strukturerede data.

  • Det antages, at de enkelte klasser i klassifikationskomponenten har identitet og bitemporale egenskaber, hvorved de kan anvendes distribuere.

Af disse grunde anbefaler reglerne i det følgende fx, at et forvaltningsobjekts forretningsområde, forretningsproces og forretningshændelse (se regel 6.4), lagres og udstilles som en reference til strukturerede data, udstillet i en klassifikationskomponent. Forvaltningsobjektets status kan også udstilles ved brug af klassifikationskomponenten.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/927