Leveres specialudviklede løsninger med en dokumentation af den underliggende datamodel?

Bemærkninger

Myndigheder skal ifølge Offentlighedsloven lave databeskrivelser i forhold til databaser, som anvendes i forbindelse med konkret sagsbehandling eller i forbindelse med udarbejdelse af offentliggjorte analyser, beregninger og lign. Læs mere.

Statslige it-systemer skal dokumenteres i medfør af cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer. Læs mere.
 
En dokumenteret logisk datamodel sikrer sammen med anden systemdokumentation leverandøruafhængighed.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/699