Test af software

Her er en lille guide til de mange former for test, som kan være relevante i forhold til en it-løsning.

Test er et stort emne med mange forskellige fokus områder. Fra brugervenlighed, tilgængelighed over funktionalitet og compliance til performance, skalerbarhed og sikkerhed.

Nedenfor er der en række links til sider, hvor du kan læse mere om nogle af de vigtigste emner og metoder, som i sær kunden bør kende til.

Idekatalog til test i statslige it-projekter

Digitaliseringsstyrelsen har lavet et idékatalog til test. Formålet med idékataloget er at give inspiration til og indsigt i testtyper og planlægning af test, og hvornår det er relevant at bruge forskellige typer af test i de forskellige faser i et statsligt it-projekt.

Idékataloget er henvendt til statslige it-projektledere, men kan også anvendes af andre. Idékataloget vil kunne støtte projektledelsen i arbejdet med at planlægge og gennemføre test. Forudsætningen for at bruge idékataloget er, at man har et vist kendskab til den fællesstatslige it-projektmodel og dens faser, og at man kender til kontraktparadigmerne K01-K03, som anvendes i det offentlige.

Læs også

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/682