Løsningsguider

Her finder du samlinger af retningslinjer i form af krav, referencearkitekturer, standarder, vejledninger, der knytter sig til forskellige typer af projekter og løsninger. 

  • Browseroptimering - politikker for optimering / krav til browsere i relation til tværoffentlig infrastruktur og selvbetjeningsløsninger
  • Cloud computing - vejledning om cloud computing, specielt i forhold til sikkerhed og jura.
  • Komponenter - læs om komponenter som du kan integrere og genbrug i dine egne løsninger
  • Integration - mønstre, standarder og udviklingsguider til integration med fokus på servicebaseret integration.
  • Mobile services - guide til udvikling af mobile services.
  • Sag og dokument - vejledninger, der uddyber referencearkitektur og standarder for sag og dokumentrådet.
  • God selvbetjening - udviklingsvejledning for velfungerende selvbetjeningsløsninge selvbetjeningsløsninger.
  • Sikkerhed - procesmodel for implementering af informationssikkerhed efter standard
  • Tilgængelighed - vejledninger og værktøjskasse til sikre tilgængelige løsninger

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/341