Målgruppe

Nummer:
1.2
Version:
1.0.0
Regel godkendt den:
3. February 2014
Gældende

Modelreglerne har fire primære interessenter:

Databrugere

Databrugere er de slutbrugere, der gennem grunddataprogrammets anvendelse af modelreglerne vil opleve, at de får en samlet, sammenhængende og effektiv måde at tilgå og anvende grunddata på.

Dataejere

Dataejerne sidder i de enkelte registermyndigheder, der opbevarer, vedligeholder og udstiller grunddata. Dataejerne har stor interesse i en samlet, sammenhængende datamodel med mulighed for genbrug og effektiv governance. Modelreglerne er en vigtig del af grundlaget for at realisere denne gevinst.

Udviklere

Udviklere skal her ses som de ledere og projektledere, forretningseksperter og systemleverandører hos såvel dataejere som databrugere, der skal levere løsninger i grunddataprogrammet til såvel udstilling som brug af data. De har en stærk interesse i modelregler, der sikrer en samlet, sammenhængende datamodel. Denne gruppe vil have brug for, at den samlede datamodel kan præsenteres på flere forskellige abstraktionsniveauer: konceptuelt, logisk og fysisk.

Datamodellører

De datamodellører, der skal udforme grunddatamodellen gennem deres arbejde med modellering af forretningsdomænerne, er afhængige af, at modelreglerne er entydige, klare og meningsgivende.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/913