Metode

Indholdet under dette menupunkt er lukket ned.

Fremover kan du læse om de fælles rammer for den fællesoffenlige digitale arkitektur på hjemmesiden for FDA.

 

Her kan du læse om OIO metoderammen, som er den fællesoffentlige ramme for arkitekturarbejdets aktiviteter, dokumentation, opmærkning, modellering og arkitektroller.

Rammen dækker både forretnings- og it-arkitektur og de væsentligste aspekter af hele arbejdet med digitalisering inklusic strategi, forandring og styring. OIO metoderammen består af følgende hovedelementer: 

OIO EA  Metoderamme
Arkitekturtjeklisten - giver dig et samlet overblik over de de vigtigste arkitekturrelaterede forhold du skal overveje i dit projekt - uanset om det er et afgrænset løsningsprojekt eller et bredere EA-projekt.

Arkitekturmetoden - en procesorienteret metoderamme. Den kan støtte dig i projektarbejdet på både enterprise og løsningsniveau

 

Arkitekturdokumentation - reolen giver overblik over de vigtigste dokumenter, som kan indgå og give værdi i digitaliseringsarbejdet. Produceres og anvendes i OIO EA metoden

Andre metoderammer - her kan du læse om forholdet mellem OIO EA og andre metoderammer som f.eks. TOGAF.
Fælles sprog  Referencemodeller og taksonomier
OIO Arkitektureolen - der giver en fælles sproglig struktur for at lagre og genfinde arkitekturdokumenter.
FORM - en taksonomi over forvaltningsopgaver, som er koblet til bl.a. lovgivning, finanslov, og indhold på borger.dk
STORM - en taksonomi over it-løsningstyper og it-services, som bl.a. kan anvendes til at få overblik over it-porteføljen.
Modellering  Notationssprog og værktøjer
OIO metamodellen - der giver en samlet overblik over de vigtigste relationer mellem arkitekturartefakter fra målsætning til løsning.
Modelleringsværktøjer - en oversigt over en række modelleringsværktøjer i form af standarder og tilhørende applikationer.

Roller 

Kompetencer og opgaver

OIO arkitektroller - Beskrivelser af 5 arkitektroller med tilhørende kompetencer og relationer aktiviteter i OIO EA metoden.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/146