Forandring

Forandrings-aktiviteternes mål er at sikre at den fremtidige Enterprise Arkitektur realiseres, samt at den vedligeholdes.

E1. Migreringsstrategi - Formålet er at udarbejde en overordnet ramme for migreringen, hvor de forretningsmæssige ønsker til migreringen fastslås.

E2. Migreringsplan - Højniveau projektplan for de kommende års migreringsprojekter. For hvert enkelt grovestimeres, en detaljeret projektplan udarbejdes senere.

E3. Konsekvensanalyse - Formålet med denne aktivitet er at afdække konsekvenserne af de foreslåede projekter – hvad betyder de for kunderne og brugerne?

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/77