B5 Forretningsregler

Formål

Denne aktivitet har til formål samle og beskrive de operationelle regler for forvaltningens / forretningens virke.

Input
  • Love og regler med relevans for på pågældende opgaver, processer og forretningsobjekter. F.eks. bekendtgørelser, cirkulærer og takstblade.

Oversigt over 

  • Forretningsobjekter
  • Processer
  • Forretningsservices
Output
  • Forretningsregler – detaljerede, operationelle regler for forretningens virke.
  • Forretningsregler tilknyttet workflows  - denne eller aktiviteten B4 Processer kan lave en mapning mellem forretningsregler og workflows.
Metode

Forretningsregler kan her fx beskrive:

  • Tidsmæssige sammenhænge (for eksempel at ”denne delopgave skal være afsluttet senest 2 døgn før svaret udsendes, så der er tid til at reviewe besvarelsen”.
  • Systemmæssige sammenhænge (”denne godkendelse foretages altid i system X”).
  • Organisatoriske sammenhænge (”enhed Y skal altid orienteres om at arbejdsgangen nu er nået hertil, og at der afventes et svar”).

Overvej at anvende standarden Decision Model and Notation (DMN) fra OMG. 

Gode råd

Workflows og forretningsregler udarbejdes bedst i sammenhæng – sådan at forretningsregler der er veldefinere eller bred enighed om, kommer til at diktere hvordan nogle workflows kommer til at forme sig, og at de naturlige workflows der fremkommer, kommer til at introducere nye forretningsregler.

Når projektet er slut, er det vigtigt at der er en governance ramme, der sikrer, at reglerne vedligeholdes.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/32