B2 Organisation og lokationer

Formål

Aktiviteten beskriver hvilke lokationer og hvilken organisationsstruktur der findes i relation til enterprise eller løsnings scope, og afdækker ansvarsområder for de enkelte enheder. Dette tjener til at identificere hvilke organisationer, lokationer og aktører der skal understøttes med it, indenfor hvilke sammenhænge.

Input

Eksisterende dokumentation af organisation og lokationer.

Interview/workshop med forretningssiden.

Output

Output kan omfatte:

  • Lokationsmodel – hvilke lokationer (abstrakte, ikke de konkrete fysiske) der findes i organisationen (eller udenfor hvis det er relevant for scope), og som skal understøttes med it. Man kan beskrive lokationernes formål, opgaver og evt. også antal og antal af medarbejdere de enkelte lokationer.
  • Organisationsmodel – en oversigt over hvordan organisationen konkret er struktureret, hvilke eksterne aktører der også bidrager til organisations virke, samt hvilke roller hver af disse varetager.
  • Aktørmodel – en identifikation af hvilke aktører der findes på de enkelte lokationer og/eller i de enkelte organisationer.
Metode

Som en start kan man indsamle hvad der måtte forefindes af organisationsdiagrammer og rolle-beskrivelser. Derudover er opgaven at abstrahere disse over i logiske lokationer. Dette kan omfatte: kundeservice, lager, finansafdeling, personaleafdeling, indkøb, køretøjer, etc. – alt sammen steder der kunne tænkes at have brug for ændret it understøttelse i fremtiden.

Man bør dokumentere de organisationer/lokationer/aktører som fremover skal understøttes af nye og modificerede applikationer og services. Dvs. er der organisations/lokalisationsændringer på vej som allerede kendes, bør disse også modelleres ind.

Gode råd

Der er typisk 10-15 vigtige lokationstyper. Det vigtige er at få identificeret de essentielle, de der påvirker designet af arkitekturen – ikke at gå i detaljer med de mindre væsentlige, der nemt kan indpasses i arkitekturen.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/24