Forretning

Forretnings-aktivitetens mål er at få forretningen – den fremtidige vel at mærke – beskrevet i mere operationelle termer, som et skridt på vejen mod at sikre at it brugen optimeres til at understøtte operationen.

B1 Forretningsobjekter - Denne aktivitet identificerer de væsentligste forretningsobjekter en it-infrastruktur skal behandle, og angiver evt. hvilke forespørgsler om disse objekter man ønsker foretaget. Dette trin opstiller forretningsobjekternes relationer i en struktur.

B2 Lokationer/organisation - Denne aktivitet beskriver hvilke lokationer og hvilken organisationsstruktur der findes, og afdækker ansvarsområder for de enkelte enheder.

B3 Forretningsservices - Denne aktivitet beskriver hvilke tjenester organisationen leverer, internt og eksternt.

B4 Forretningsprocesser - Denne aktivitet sigter mod at afdække de forretningsprocesser organisationen opererer med, og at identificere de mest kritiske; der hvor it-indsatsen skal fokuseres og om muligt forbedres.

B5 Use cases - Denne aktivitet tjener til at forankre løsninger og arkitekturarbejdet hos brugerne, ved at sikre at de bliver hørt og giver accept til at ”sådan vil vi gerne arbejde”.

B6 Forretningsregler - Denne aktivitet konkretiserer use casene til mere operationelle workflows – hvor det mere detaljeret vises hvordan de enkelte aktører i samarbejde løser en række opgaver i trin

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/74