Tilpasning til brug

1. Valg af aktiviteter

OIO EA metoden er en rammemetode, der altid vil skulle tilpasses den enkelte organisations behov, og under brug af de allerede eksisterende OIO EA-lignende dokumenter. Formålet er altid at sikre at man med mindst muligt brug af ressourcer når de fleste af de svar der søges, og dermed de mål der ligger bag indsatsen. Man kan naturligvis godt bruge halve eller hele år på at gennemløbe alle aktiviteter i OIO EA, og dermed få 95% af svarene.

Typisk er fokus imidlertid på et meget mindre område end en hel enterprise arkitektur, for eksempel orienteret mod at optimere procesunderstøttelsen via bedre applikationer. I mange tilfælde er det derfor langt mere effektivt at gennemarbejde de 20% af aktiviteterne, der giver de 80% af svarene.

Kunsten er naturligvis at finde disse 20% af aktiviteterne.  Denne tilpasning foregår i OIO EA metodens aktivitet Metodegrundlag i samspil med aktiviteten Programmer og projekter. Du kan se eksempler på hvordan OIO EA metoden kan bruges i en række forskellige scenarier.

2. For valgte aktiviteter: valg af dimensioner

Når man har valgt OIO EA aktivitieter, skal man også afgøre omfanget af hvordan de gennemløbes. Dette gøres ud fra tre dimensioner, illustreret nedenfor:

valg af dimensioner

De tre ”scope”-dimensioner til overvejelse er:

  • Orientering: Er projektet forretningsorienteret, teknologiorienteret, eller begge dele? Da enterprise arkitektur i høj grad stiler mod at bygge bro mellem de to, vil de fleste EA projekter rumme elementer af begge dele. Men fokus kan sagtens være mest på den ene, eksempelvis kan forretningssiden være helt afklarede og have veldokumenterede mål, strategier og fremtidige arbejdsprocesser, som EA så skal rette teknologisiden ind til.
  • Organisation: Er projektet rettet mod hele organisationen, eller liniespecifikt for dele af organisationen, for eksempel mod en enkelt styrelse/et enkelt direktorat, eller måske ligefrem rettet mod samarbejdende enheder på tværs af flere organisationer?
  • Fagbredde: Er projektet fokuseret på generelt at etablere en ny enterprise arkitektur, der omfatter alle fagområder, eller er fokus rettet fagspecifikt på for eksempel kun de brugervendte funktioner/systemer eller kun mod de administrative systemer?

Det er vigtigt at bemærke at ”enterprise arkitektur” ikke betyder at man altid ”gør alt for alle”. OIO EA tilbyder en samling metoder og teknikker der kan bruges også i snævrere sammenhænge, men stadig have det for øje at sikre en snæver kobling mellem forretningsbehov og it understøttelse.  De følgende kapitler illustrerer hvilke overvejelser man kan gøre sig i forskellige scenarier.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/213