Strategi

Strategi-aktiviteternes formål er at sikre at EA forankres i forretningens behov.

A1 Vision, mål og strategier - Denne aktivitet konsoliderer organisationens forretningsmæssige side – vision, mål, strategier, og fastlægger målarkitekuren på højniveau.

A2 Udfordringer - Denne aktivitet identificerer de væsentligste udfordringer som organisationen står overfor, og som er tværgående og dermed omfattet af en enterprise arkitektur.

A3 Principper - Dette trin udarbejder it principper, herunder arkitektur principper, med rationale for disse, og der analyseres hvilke konsekvenser disse har

A4 Målinger - Denne aktivitet  fastlægger og analyserer kritiske succesfaktorer og målepunkter, der har afgørende betydning for at mål og strategier realiseres.

A5 Programmer og projekter - Denne aktivitet sikrer at formålet med at udarbejde en enterprise arkitektur fastlægges og forankres generelt og at løsningsprojekter anvender og bidrager til relisering af målarkitekturen.

A6 Metodegrundlag - Denne aktivitet skal sikre at den generelle OIO EA metoderamme (og værktøjer) tilpasses organisationens og projekternes behov og modenhed.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/73