Arkitektroller og kompetencer

Få styr på arkitekterne! Vi har defineret de vigtigste arkitektroller, der indgår i OIO Enterprise Arkitekturarbejdet.

Den generelle term "it-arkitekt" er blevet uddybet, i form af seks arkitektroller der indgår i digitaliseringsarbejdet. Det vil sige seks specialiseringer eller profiler på it-arkiteken - hver med sit fokus. Med det simple profilværktøj kan du vurdere dine egne eller andres it-arkitekturkompetencer. Brug værktøjet når du skal sammensætte et arkitektteam eller i forbindelse med rekruttering.

Hver arkitektrolle er beskrevet i ord og med en profil på 10 kompetencedimensioner. Der er links til de aktiviteter den enkelte arkitektrolle deltager i, og links til uddybende ressourcer. I guidens sektion om arkitekturmetode kan du se disse rollers deltagelse i de forskellige trin i arkitekturarbejdet.

En enkelt rolle skal ikke nødvendigvis udfyldes af én person.  Kompetencedimensionerne viser blot hvilken samling af kompetencer, det anbefales at have til stede for en given rolle.

Du kan læse om baggrunden for rollebeskrivelserne i introduktion til arkitektroller, hvor du bl.a. kan læse om kompetencedimensioner og kompetenceniveauer.

Eller gå direkte til profilværktøjet, der er et regneark, der genererer en visuel kompetenceprofil (spindelvæv). I regnearket kan man udfylde sine egne vurderinger, som holdes op imod de generelt anbefalede værdier.

Klik her for at åbne værktøjet.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/133