Introduktion

Kært barn - mange navne. Ordet ”it-arkitekt” er en ofte brugt term, der dækker bredt. Vi har defineret seks mere specifikke arkitektroller, for at kunne præcisere hvilke kompetencer, der er mest påkrævede i de enkelte aktiviteter i EA-metoden. En ”it-arkitekt” kan således dække en eller flere (men sjældent alle!) af disse seks roller.

Mange organisationer - specielt offentlige - har slet ikke nogen medarbejdere med med en titel hvor ordet arkitekt indgår i relation til it og digitalisering. Typisk hedder det fx it-chef, konsulent, projektleder eller udvikler.I andre organisationer - specielt leverandørvirksomheder - har man fx it-arkitekter, solutionarkitekter eller sikkerhedsarkitekter. Man kunne således sagtens have defineret andre roller end de seks, vi beskriver her. Men vores formål har været at skabe en kobling til metoderammen. Ovennævnte eksempler vil typisk håndtere en eller flere af de seks roller, som vi har defineret. Omvendt har hver af de seks roller et medansvar for f.eks. at en løsning hænger sammen og at sikkerheden håndteres ordentligt.

De seks roller

 • Enterprise arkitekt – fokus på det proaktive i at vedligeholde enterprise arkitekturen, i at have overblikket over sammenhængende, og i at kunne inddrage dybere eksperter når nødvendigt.
 • Forretningsarkitekt - fokus på analyse, modellering og optimal procesudderstøttelse af forretningsprocesser.
 • Informationsarkitekt – fokus på informationsmodellering og databasestrukturer.
 • Applikationsarkitekt – fokus på applikationer og services.
 • Teknologiarkitekt – fokus på den teknologiske infrastruktur og de tekniske sider af databaserne og applikationerne.
 • Forandringsarkitekt - fokus på implementering af løsninger i organisationen.

Anvendelse

OIO EA metoden beskriver ikke i hvor stort forhold de forskellige roller bør indgå, og hvorvidt rollerne kan kombineres – det er ikke sandsynligt at have en it-arkitekt, der har alle seks roller, og omvendt kan det ikke forventes at enhver organisation har (mindst) seks arkitektårsværk ansat.

Det er vigtigt at fremhæve, at målet er at beskrive hvilke kompetencer, de forskellige roller forventes at have, og selvom du vil finde lidt vejledning om, hvad de forskellige roller kaldes, er det ikke målet at diskutere titler, konkrete jobprofiler eller normering af antal årsværk.

Behovet for rollerne afhænger af hvilke arkitekturtrin, som vælges gennemført (se nærmere i introduktionen til OIO Enterprise Arkitektur metoden).  Hvis der kun er lidt brug for en given spidskompetence, er det værd at overveje at skaffe denne eksternt, hvorimod det giver god mening at besætte bærende roller i et enterprise arkitektur projekt med interne ressourcer.

Om rollebeskrivelserne

Hver rolle i OIO EA metoden er beskrevet fuldstændigt systematisk og ens, med følgende punkter:

 • Beskrivelse – hvad er den pågældende arkitektrolles væsentligste opgaver i et enterprise arkitekturprojekt?
 • Kompetenceprofil – hvilke kompetencer vil den pågældende rolle typisk skulle have?
 • Gode råd – yderligere bemærkninger til hvem der typisk besætter rollen.
 • Deltagelse i OIO EA metoden – links til de trin i OIO EA metoden hvor den pågældende arkitektrolle er en af hovedkræfterne.
 • Links – til andre steder der beskriver profiler for den pågældende rolle.

Tilgang

Rollerne er dannet ud fra forskellige kilder, herunder metoder (f.eks. TOGAF), litteratur og erfaring, som er fundet relevant for anvendelse i et enterprise arkitektur projekt. 

De seks roller er vægtet ud fra to forretningsmæssige, fem generelle og tre tekniske kompetencerKompetenceniveauerne er vægtet på en 0-5 skala, hvor 1 er Ikke kendskab (ikke-relevant) og 5 er Ekspert (kræver spidskompetence). Vi har brugt halve vægte også, for at kunne være mere præcise i kompetencerne.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/134