Kompetenceniveauer

Arkitketurprofilværktøjet anvender en skala over kompetenceniveauer.

Definition af kompetenceniveauer:

1. Ingen kendskab

"...jeg har en helt generel forståelse for centrale begreber og kan forstå de vigtigste budskaber."

Betyder, at du inden for emnet kan forstå basisindhold og kommunikere meningsfyldt om emnet på et helt overordnet niveau.

2 Har kendskab til

"…jeg ved, hvad jeg skal gøre, men jeg har ikke de fornødne kompetencer til det"

Betyder at du inden for emnet kan forklare basisindhold, kommunikere meningsfyldt om emnet og arbejde under vejledning inden for området

3 Kan anvende

…jeg gør det, jeg kan gøre, men det kræver en stor indsats af mig

Betyder at du inden for emnet kan bruge teori i praksis, selvstændigt udføre rutineopgaver samt vejlede kollegaer i rutineopgaver.

4 Behersker

"…jeg gør det, jeg kan gøre, uden at det kræver en stor indsats af mig. I visse tilfælde kræver det en yderligere indsats"

Betyder at du inden for emnet kan udvælge og sammensætte en systematisk fremgangsmåde og identificere forbedringsmuligheder/ændringer

5 Er ekspert

"…jeg er det, jeg gør, og jeg har let ved det, det kommer til mig intuitivt"

Betyder at du inden for emnet kan udvælge og sammensætte komplekse problemer og kreative problemstillinger, kan kombinere og godkende mønstre inden for emnet samt rådgive kollegaer frit inden for emnet.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/143