Kompetencer

 

Oversigt over kompetencer i relation til OIO Enterprise Arkitektur metoden. Oversigten er opdelt i 10 dimensioner, som hver er kort beskrevet nedenfor. De ti dimensioner falder i tre grupper:

Forretning/løsning: Her er der vægt på forretningsforståelsen, som et enterprise arkitektur projekt skal ende med at understøtte. Når vi anvender termen forretning, dækker dette også forvaltningsopgaver/ansvar.

Generiske kompetencer: Her er der vægt på de generelle kompetencer der er vigtige også i et enterprise arkitektur projekt.

Teknologi: Her er der vægt på viden om de it-discipliner der indgår i at designe den tekniske side af en enterprise arkitektur for organisationen.

 

Forretning/løsning

 

Kompetence Delelementer i kompetencen
Strategi
 • Har bredt kendskab til specifikke tendenser og tiltag internt og eksternt inden for organisationens forretningsområder.
 • Kan overskue hvordan teknologi kan støtte forretningsmål og strategi på mellemlangt sigt.
 • Definerer it-governance og deltager i virksomhedens ledelse i at bruge it aktivt til at understøtte forretningen.
Forretningsdybde
 • Besidder bred forretningsviden indenfor organisationens ansvarsområder.
 • Har typisk detaljeret forretningsviden indenfor udvalgte forretningsområder.
 • Har stor erfaring med forretningsmodellering, såsom at opstille/konsolidere mål og strategier for forretningen, og linke disse til de processer og services der operationelt skal implementere disse.

 

 

Generiske kompetencer

 

Kompetence Delelementer i kompetencen
Lederskab
 • Kan etablere partnerskaber med interessenter.
 • Rejser debat om grundlæggende spørgsmål.
 • Påvirker beslutningstagere og fungerer som mentor for andre projektdeltagere.
 • Kan manøvrere i politiske organisationer.
 • Besidder forhandlingsevner og diplomatiske evner.
 • Behersker forandringsstyring.
Projektledelse
 • Traditionel projektledelse, herunder styring af ressourcer og rapportering, og håndtering af ændringsønsker og afvigelser fra planen.
 • Behersker projektmetoder (fx PRINCE2).
 • Kan lede et team, skabe motivation og løse konflikter mellem projektdeltagere, og i forhold til andre interessenter.
 • Har kompetencer indenfor systemudvikling og infrastrukturetablering.
Kommunikation
 • Kan indholdsmæssigt formidle et indhold til forskellige modtagergrupper: tekniske emner til forretningssiden, og forretningsmæssige emner til tekniksiden, samt generel kommunikation til alle interessenter.
 • Kan præsentationsmæssigt udarbejde klar og præcis dokumentation, præsentationer, mv.
 • Besidder traditionelle kommunikationsdyder som at lytte og lede møder.
 • Er i stand til at opsamle ønsker fra alle et projekts deltagere, og formidle disse videre til de rette ejere af disse.
Proces/ struktur
 • Kan indsamle krav – både tekniske og forretningsmæssige.
 • Kan opsætte organisatoriske rammer for hvordan en enterprise arkitekturprojekt bedst realiseres, og involvere de rigtige interessenter.
 • Styrer løbende på struktureret og sikker vis proces og taktik i forhold til projektmål, som løbende kan være under forandring.
Analyse
 • Kan analysere komplekse problemstillinger, og se sammenhænge og analysere hvordan beslutninger indenfor et område påvirker andre.
 • Kan kommunikere kompleksitet på en forståelig måde til både forretningssiden og til teknisk orienterede personer.
 • Har stor erfaring indenfor design og modellering.
 • Kan koble it og forretning.

 

 

Teknologi

 

Kompetence Delelementer i kompetencen
Teknologidybde
 • Besidder specialistviden indenfor to eller flere områder.
 • Er kendt som ”førende ekspert” indenfor området - fx Applikationsudvikling (Java, C# mv) , datawarehouse, XML, application frameworks, sikkerhed, drift, outsourcing, netværk.
 • Er i stand til at overdrage sin viden fra et enterprise arkitekturprojekt til de der senere skal implementere dele af dette.

Applikationsviden/

Teknologibredde

 • Evner at overskue ”end-to-end” scenarier og anvende ”best practices” på disse.
 • Evner at tænke i løsninger, både fra en teknisk vinkel og som en bruger vil opfatte en løsning.
 • Behersker mange teknologier konceptuelt og forstår i hvilke scenarier en specifik teknologi har fordele og ulemper.
 • Har et holistisk syn (både det vertikale og horisontale perspektiv) på applikationer.

Informationsmodellering/

databaseerfaring

 • Har erfaring indenfor informationsmodellering og datamodellering – formentlig med erfaring som DBA eller forretningsprocesudvikling.
 • Forstår sammenhængen mellem information og data, og hvordan logiske datamodeller realiseres med fysiske (tit distribuerede) databaser.
 • Har kendskab til hvilke datastandarder der bør anvendes i konkrete situationer, for eksempel OIO-datastandarder.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/142