Fælles sprog

Fælles sprog gør det nemmere at skabe sammenhæng.

Fælles sprog i form af referencemodeller, taksonomier og klassifikationssystemer er vigtige for at skabe sammenhængende løsninger, hvor data og komponenter kan genbruges. Fælles sprog gør det også nemmere at dele viden, koordinere, lave tværgående kortlægning, analyse og review. 


  • FORM er grundlaget for en entydig beskrivelse af det offentliges opgaver og forvaltningshandlinger. Materiale om FORM bliver fremover publiceret på FDA-hjemmesiden arkitektur.digst.dk
  • STORM er rammen for at beskrive den underliggende teknologi - dvs. de tekniske it-løsninger, der understøtter forretningen. STORM vedligeholdes ikke længere.
 
FORM og STORM giver  en fælles begrebsramme for digitalisering og effektivisering af den offentlige sektor. En ramme der gør det muligt at beskrive den offentlige forvaltning i et sammenhængende perspektiv.
De definerer en systematik for opmærkning (klassifikation) af offentlige opgaver og it-services. Sammen med OIO arkitekturreolen og OIO metamodellen giver det en kerne for arbejdet med enterprise arkitektur, men har også anvendelsesmuligheder langt bredere end EA.

Værdi

Værdien ved FORM og STORM kommer bl.a. ved at de kan bruges til at skabe sammenhæng i beskrivelser af den offentlige forretning og dens it-understøttelse.

FORM er eksempelvis et nyttigt redskab til helt overordnet at planlægge hvorledes de offentlige arbejdsgange skal tilrettelægges for at løse de pålagte opgaver på den bedste og mest effektive måde, uanset om det sker internt i den enkelte myndighed, eller i en kombination med eksterne parter, fx borgere, andre myndigheder eller private samarbejdspartnere.

STORM giver tilsvarende mulighed for - på højt niveau - at beskrive og sammenligne offentlige it-services og den tilhørende teknologianvendelse på tværs i den offentlige sektor. Det kan hjælpe it-beslutningstagere i deres arbejde. STORM kan fx medvirke til at skabe overblik over udbredelsen af bestemte data og it-funktioner, og dermed danne grundlag for eventuel standardisering eller etablering af fælles løsninger. Modellen vil desuden af enkeltmyndigheder kunne anvendes som ramme til dokumentering af it-services, og styring af den samlede systemportefølje.

Baggrund

FORM og STORM er ligesom OIO EA etableret i set samarbejde mellem staten, KL og Danske Regioner.

FORM har eksisteret siden 2007 og har siden dens lancering været gennem revideringer, der alle har været med til at sikre kvaliteten bag modellen. STORM er af nyere dato, og har derfor ikke været igennem samme lange proces for kvalitetssikring.

FORM og STORM modellerne udgør tilsammen et effektivt styringsværktøj for den offentlige sektor, der harmonerer med digitaliseringsstrategiens (2011-2015) målsætninger om digital kommunikation, om digital velfærd og om myndighedernes samarbejde om digitalisering. En kategorisering efter FORM og STORM er et nyttigt redskab i den overordnede planlægning af den digitale forvaltning, hvor overblikket kan understøtte strategiske beslutninger om fx konsolidering af services, standardisering af grænseflader og udvikling af nye, innovative services.

FORM vedligeholdes løbende. Information om FORM og opdateringer findes på FDA-hjemmesiden. STORM vedligeholdes ikke længere, de seneste versioner findes fortsat på OIO Arkitekturguiden.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/411