Archimate

Archimate er en international tegne- og notationsstandard på enterprise arkitekturniveau. 

Archimate er udviklet i Holland og er optaget som en åben standard under Open Group og er i dag en del af arkitekturrammeværket TOGAF.

Du kan navigere rundt i hele Archimate 2.1 her: http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc/toc.html

Anvendelse af Archimate

Archimate kan bruges som et supplement til enterprise arkitekturmetoder som OIO EA eller TOGAF.

Arkitekturarbejdet i både EU og ISO-regi og i en række danske digitaliseringsinitiativer (fx i Sundhedsdatastyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen) sker med brug Archimate (og TOGAF). 

I vejledningen til PID'et i den Statslige it-projektmodel anbefales Archimate som standard for udarbejdelsen af en række tegninger til løsningsbeskrivelse.

Archimate dækker bredden, men ikke dybden

Archimate dækker hele EA spektret. Archimate minder om UML (datamodellering) og BPMN (procesmodellering), men er mindre teknisk og deltaljeret og til gengæld mere overordnet og forretningsvendt (enterprise- modellering), så stort set alle kan forstå tegningerne efter en kort introduktion.

Bred værktøjsunderstøttelse

Open Source værktøjet Archi understøtter Archimate. det samme gælder fx Enterprise Architect. Der findes fx også gratis stencils til Visio og til Omnigraffle (for Mac og iPad brugere). 

Udvekslingsformat

Open Group har udviklet et udvekslingsformat for Archimate modeller

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/161