BPMN

BPMN er en standardiseret grafisk notation, der primært er udviklet til at tegne forretningsprocesser i et workflow.

En arbejdsgang noteres eller visualiseres i BPMN i enkle diagrammer med et mindre sæt af grafiske elementer, som gør det overskueligt for forretningsansvarlige at forstå og formidle virksomhedens processer til interessenter som f.eks. IT-udviklere.

BPMN-diagrammer kan dog ikke 'tale for sig selv' – det er som regel nødvendigt at forsyne dem med 'ledsagetekst', som placerer dem i en forståelsesramme og rette kontekst. Et BPMN-diagram kræver ofte fortolkning.

Et eksempel på anvendelse af BPMN i offentligt regi er KL’s arbejdsgangsbank med administrative processer (kommunale arbejdsgange).

Anvendes statens it-projektmodel er BPMN obligatorisk som del af PID.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/216