DMN

Decision Model Notation er en standard notationsform til dokumentation af beslutningsmodeller. DMN agerer bro mellem forretningsprocesser og beslutnings logik eller regel.

Den er er udviklet af The Object Management Group og findes i en version 1.1

DMN anvendes til modellering af de manuelle og automatiske beslutnings modeller herunder modelleringen af beslutningskrav som findes i en organisation og dens forretningsprocesser. 

DMN modeller kan enten stå alene eller fungere i sammenhæng med BPMN hvor den beriger de enkelte forretningsprocesser ved at synliggøre hvilke beslutningsprocesser der relaterer til en given forretningsproces.

DMN skaber en bro imellem designet af forretningsbeslutningerne og implementationen af beslutningen.

En beslutningsmodel noteres eller visualiseres i DMN i enkle diagrammer med et mindre sæt af grafiske elementer, som gør det overskueligt for beslutningstagere, forretningsansvarlige og -udviklere at forstå og formidle virksomhedens beslutningsprocesser til interessenter som f.eks. IT-udviklere.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/959