Introduktion til metode

OIO EA er en generel og fleksibel metoderamme, der kan anvendes på både løsnings- og enterprise-niveau, men den skal altid tilpasses den konkrete situation. De detaljerede beskrivelser af aktiviteterne med forslag, tips og links vedr. bl.a. metode, input/output-dokumentation, roller, værktøjer, offentlige standarder og krav. 

OIO metoderammen svarer til andre nationale og internationale metoderammer for processer og dokumentation af enterprise arkitektur. Du kan læse om forholdet mellem OIO EA og andre metoderammer her

Bemærk, at OIO EA metoden ikke er et alternativ til en projektmetode, jf fx Prince 2 eller Statens it-projektmodel, der definerer en faseopdelt proces. OIO EA mere mere fagligt orienteret og spænder bredere - fra Trends og Strategi over Forretning og Teknik til Gap analyse, Forandring og Styring. 

Vil du kvalitetstjekke dit projekt op imod OIO EA, så brug OIO EA tjeklisten til et projektreview. Introduktionen indeholder følgende artikler:

  • Opbygning - om metodens opbygning i aktiviteter og beskrivelserne af disse.
  • Tips til brug - nogle væsenlige forhold som man skal være opmærksom på.
  • Den røde tråd - om at sikre sporbarhed fra strategi over forretning til it og fra udvikling til drift.
  • Brugsscenarier - forskellige scenarier for anvendelse af OIO arkitekturrammen med fokus på valg af proces og metodeelementer.
  • Tilpasning - om tilpasning af OIO EA til det konkrete  behov
  • Kortlægning af as-is - gode råd i forbindelse med kortlægning af nuværende arkitektur.

For et hurtigt overblik kan du også læse Quickstarterens NemEA crash course.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/147