EA3

EA3 er udviklet af amerikaneren Scott A. Bernard og består ligesom OIO EA af en dokumentatiionsramme og en proces. EA3 kaldes også EA kuben, fordi den fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning, 

  • Den lodrette dimension i EA3-modellem repræsenterer de fem niveauer af dokumentation, som modellem skelner imellem. De svarer til de fem områder i OIO EA reolen: Goals & initiatives = Strategi, Products & services = Foretning, data & Information = Information, Systems & applications = Applikationer, Network 6 infrastructure = Teknologi.
  • Den vandrette dimension repræsenterer de specifikke artefakter, man vælger at bruge til at beskrive de enkelte niveauer. Det svarer til de dokumentationstyper OIO EA definerer og placerer på på hylderne i de tre niveauer i OIO EA reolen. De emner, der er vist yderst til venstre er særlige emner, der går på tværs af niveauerne, dvs at de skal dokumenteres på alle niveauer. Dette svarer til den tværgående bjælke i bunden af OIO EA reolen. De kaldes på engelsk componentns er er defineret således: "EA components are those plug-and-play resources that provide capabilities at each level of the framework. Examples include strategic goals and measures; business services; information flows and data objects; information systems, web services, and software applications; voice/data/video networks,and associated cable plants." Udover de definerede dokumenter omfatter OIO EA rammeværket her STORM-taksonomien til at strukturere en del af disse komponenter, herunder primært informationssystemer og software applikationer.
  • Dybdedimensionen repræsenterer de forskellige forretningsområder. Det kan være sektor opdelt, f.eks. sundhed, social, miljø, men kan også opdeles ydeligere på en organisatorisk dimension som fx stat, regioner, kommuner, private. Denne dimension svarer til FORM-taksonomien, der definerer opgaver og opgaveansvarlige.
 
Med hensyn til processen definerer EA3 fire faser, der sikrer en struktureret tilgang til virksomhedens enterprise arkitektur. Her de de fire trin groft mappet til tilsvarend rtrin i OIO EA.
  1. Etablering af programmet = Svarer dette svarer til de initielle aktiviteter under Strategi, A1 Vision, mål og strategier, A2 Udfordringer, A3 Principper, A4 Målinger, A5 Programmer og projekter og A6 Metodegrundlag samt Y3 It-arkitektur governannce
  2. Valg af dokumentationsværktøjer = Del af A6 Metodegrundlag
  3. Dokumentation af enterprise arkitekturen = Alle aktiviteter under Forretning og Teknologi.
  4. Brug og vedligehold af enterprise arkitekturen = Sikring og vedligeholdelse sker via Y3 It-arkitektur governannce, men implementeres ved hjælp af aktiviterne under Gap Analyse og Forandring samt A5 Programmer og projekter.
 
Processen er generisk, så den ligesom OIO EA kan bruges med andre rammeværktøjer end EA3.
 
 
 

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/390