Kortlægning af as-is

Gode råd i forbindelse med kortlægning af nuværende arkitektur.

At afdække den nuværende tekniske it-arkitektur, der omfatter InformationsarkitekturApplikationsarkitekturServicearkitektur  samt Teknologiarkitektur, er i høj grad et ”arkæologi-arbejde”. Det er vigtigt at bemærke følgende:

Værdi via governance

Det kan være en relativt stor opgave at få dokumenteret den nuværende arkitektur. Til gengæld har en sådan oversigt en stor værdi, ikke blot for et EA projekt, men også for de teknologiprojekter der pågår i organisationen.

De fleste organisationer har beskrevet dele af deres nuværende arkitektur, men i varierende grad af detaljering, komplethed og konsistens. Samtidig har mange organisationer svært ved at holde informationerne opdaterede. Der ligger en stor opgave for EA arkitekten i at sikre den indsamlede informations kvalitet, korrekthed og komplethed.

Det er derfor en god ide allerede ved arbejdets begyndelse at have en plan for hvordan informationen vedligeholdes – af hvem, under brug af hvilke værktøjer, hvordan vedligeholdelsespligten forankres, osv. En del af dette hører under EA governance (Y3).

Match mellem det der designes i to-be og det der dokumenteres i as-is

Der er fire tekniske arkitekturområder: informations-, applikations-, service- og teknologiarkitektur, og dermed fire nuværende og fire fremtidige arkitekturer.  Man dokumenterer dog ikke nødvendigvis alle, det er en del af tilpasningen af OIO EA metoden (A3) at definere hvilke der dokumenteres. Generelt:

   - Hvis man designer den fremtidige arkitektur indenfor et af de fire område, skal man dokumentere den nuværende indenfor dette område.
   - Hvis ikke man designer den fremtidige arkitektur indenfor et område, vil man ofte kunne spare at dokumentere den nuværende indenfor dette område, eller kun dokumentere den ret kortfattet.

Dokumentation via skabeloner og uden seniorarkitekter

Dokumentation af nuværende arkitektur kræver ikke meget erfarne arkitekter – udover en senior enterprise arkitekt til at skabe dokumentationsrammen og at overvåge og guide arbejdet, kan hovedparten af dataindsamlingen foretages af folk med noget mindre erfaring.

EA arkitektens rolle i dokumentationen af den nuværende arkitektur er i høj grad at sikre konsistens og komplethed på tværs af områderne, og at rådgive om den ønskelige grad af detaljering der er krævet, for at sikre et godt fundament for den fremtidige arkitektur.

En EA arkitekt kan med fordel udvikle skabeloner til de dele af den nuværende arkitektur, som man vil afdække (jf. fra ovennævnte aktiviteter). Disse udfyldes så af de af organisationens it-personer, der har ansvar for de enkelte områder, ofte bistået af en leverandør.

EA arkitekten har derfor også en opgave med at sikre at organisationens medarbejdere hjælper med at indsamle den information, der indgår i dokumentationen af den nuværende. Dette er dog normalt ikke så vanskeligt, da området jo ikke er videre kontroversielt, men da det kan være tidskrævende kan det kræve en klar ledelsesopbakning.

Speed processen om med parallelitet

Man kan med fordel dokumentere de nuværende arkitekturer i parallel. Ligeledes kan man indenfor en nuværende arkitektur definere de valgte output i parallel (én/flere dokumenterer applikationer, én dokumenterer integrationer, osv.). Høj grad af parallelitet fremmer, at man hurtigere har grundlaget for at gå videre til designet af de fremtidige arkitekturer.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/393