Opbygning

Den offentlige forvaltning mødes af nye krav og ønsker, der kræver en systematisk planlægning af brugen af it for at kunne opfyldes. Denne planlægning skal sammentænke nye forretningsmæssige behov med nuværende systemer og teknologier, samt med de muligheder ny teknologi tilbyder, og herudfra definere det fremtidige systemlandskab, og hvordan dette realiseres.

En sådan planlægningsramme kaldes en enterprise arkitektur, ofte forkortet EA. OIO EA er en fremgangsmåde til at udvikle en sådan enterprise arkitektur. OIO EA beskriver hvilke aktiviteter man bør lave, hvilke overvejelser man bør gøre sig og giver eksempler på hvilke metoder man kan benytte.

Den overordnede referencemetode er afbildet på figuren.

OIO EA modellen

Syv aktivitetsområder

OIO EA metoden fokuserer på fem centrale aktiviteter: StrategiForretningTeknikGap analyse og Forandring.  Aktiviterne i Trends og Strying indgår i et samspil med OIO EA metoden, og er ligeledes beskrevet. De vil dog normalt udføres af andre end de enterprise arkitektur-ansvarlige, med undtagelse af it-arkitekturstyring (governance), der er central for reliseringen og vedligeholdelse af arkitekturen.

Metoderammen med de enkelte aktiviteteter er afbildet nedenfor. Du kan klikke på figuren så den bliver større og navigere derfra videre til de enkelte aktiviteter

Operationalisering

Denne generelle ramme er gjort mere operationel ved at nedbryde disse aktivitetsområder i en række underaktiviteter, som er systematisk beskrevet. For hver enkelt aktivitet er beskrevet:

 • Formål – hvorfor gennemføres aktivitetent, hvordan hjælper det til at realisere en enterprise arkitektur?
 • Principper - der refereres til overordnede principper og best practiceanbefalinger som er relvante for den enkelte aktivitet
 • Aktører – der omtales hvem der typisk deltager i at udføre arbejdet. Dels til at give input dels til at udføre - med fokus på og reference til arkitektroller
 • Input – på hvilket grundlag starter man (herunder hvilke output fra hvilke tidligere udførte aktiviteter man anvender)?
 • Output – hvad vil være produkterne udarbejdet i aktiviten?
 • Metode (skitseret) – hvordan vil en fremgangsmåde typisk være?
 • Gode råd – erfaringer der supplerer den korte beskrivelse af metoden.
 • Eksempel – der bringes for mange aktiviteter et eksempel til at lette forståelsen for hvad output bliver.
 • Dokumentation - der er referencer til relevant dokumentation og skabeloner, links til eksempler der kan give inspiration og uddybe den metode der benyttes i den enkelte aktivitet.
 • Værktøjer - der referes til relevante standarder og software til modellering, analyse og dokuemntation af arkitekturarbejdet, hvor det er relevant
 • Metodereferencer - der gives referencer til tilsvarende aktiviteter i andre metoder og rammeværk (idet der dog ikke nødvendigvis er en 1:1 overensstemmelse).

Læs også

NemEA crash course - få et hurtigt overblik over alle aktiviteter og deres sammehæng

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/205