Scenarier og eksempler på anvendelsen af OIO EA

Vi har lavet nogle forskellige scenarier / eksempler for anvendelse af OIO arkitekturrammen med fokus på valg af proces og metodeelementer.

Hvis du arbejder med en opgave/projekt, der ikke omfatter hele Enterprise Architecture problematikken, men har et særligt fokus og formål kan du anvende OIO EA metoden i tilpasset form. Nedenfor finder du en række typiske scenarier, hvor guiden giver dig et bud på de mest relevante trin, der skal dækkes. Læs også om hvordu tilpasser metoderammen til dit projekts scope via dimensioner i anvendelsen af OIO EA.

OIO EA scenarier

Vi har lavet disse scenarier:

Andre eksempler på anvendelse af OIO EA kunne være i forbindelse med

  • Udarbejdelse af kravspecifikation
  • Sikkerhedsarkitektur
  • EPJ-løsning
  • ESDH-løsning
  • Mobil løsning

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/212