Metamodel og viewpoints

Archimate opererer med såkaldte views, der er giver det overblik over elementer og sammenhænge, som en rolle med et bestemt sysnspunkt har behov for og interesse i. Fx en systemejers behov for at have overblik over de komponenter, der leverer de it-services vedkommende er ansvarlig for, og hvordan disse it-services understøtte forretningsprocesser eller har ansvar for data eller hvilke integrationer der er med andre systemer.

Nedenstående er det grundlæggende view, der udgør kernen i Archimatemetamodellen og som indeholder de mest centrale elementer. det er et godt udgangspunkt, men for mange konkrete anvendelser et noget forsimplet beskrivelsesniveau.

Centrale begreber og relationer:

 

Eksempel:

Med udgangspunkt i denne metamodel definerer Archimate en række standard viewpoints, som er meget anvendelige til en række forskellige formål.

Læs mere her:http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc/chap08.html#_Toc309639797

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/632