Ændringer i OIO reol og dokumentationstyper

Her kan du læse om ændringer i OIO arkitketurreolens struktur og i de dokumentationastyper, der produceres og anvendes i OIO EA metoderammen.

Læs også om ændringer i OIO EA metoden.

Kommentarer eller ønsker til ændringer er velkomne i gruppen OIO EA Forum.

Ændringer i reolen

OIO reolen er i version 2.0 blevet justeret en smule for at gøre sproget mere klart og give plads til til at synliggøre sikkerhed.

Grundstrukturen er uændret.

Nogle hylder har fået ny overskrift:

Ændringerne fra 1.1 til 2.0 ser således ud: 

 • Strategier > Mål & strategi
 • Workflows > Workflow
 • Objektmodeller > Forretningsobjekter
 • Applikationsdesign > Applikationsdesign og kode
 • Teknologilandskab > Teknologikatalog
 • Gap analyse > Gap analyse og forandring (NB indeholder nu også Forandring)
 • Forandring > Sikkerhed (NB nyt indhold)
 • Styring: Kontrakter, budgetter, drift (indeholder nu også kravhåndtering)

Mange hylder har fået nyt indhold da der er defineret en række nye dokumentationstyper, jf nedenstående).

Ændringer i dokumentationstyperne

Der er sket en del ændringer i OIO dokumentationstyperne:

Dels er der oprettet flere dokumentationstyper for at dække flere væsentlige aspekter som f.eks. løsningdesign, sikkerhed og kravhåndtering. De nye er markeret [NY] i oversigterne, hvor de er strukureret efter metodeprocessen og efter reolen.

Dels er dokumentationsstyperne blevet skilt ud med selvstændig beskrivelse. De er (i varierende grad) beskrevet med en kort angivelse af: 

 • Rationale
 • Implikationer
 • Eksempel
 • Skabelon
 • Placering i OIO reolen
 • Reference til aktivitet i OIO EA hvor dokumentation produceres.
 • Arkitektroller der deltager i at lave dokumentationen
 • Referencer til anvendelse i statens it-projektmodellens faser
 • Reference tilsvarende dokumenter i andre metoder som f.eks. Statens It-projektmodel og i TOGAF/Archimate
 • Referencer til relevante værktøjer til modellering mv. 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/620