Dokumentoversigt - processtruktur

Liste med OIO EA dokumentationstyperne. Listen har samme struktur som reolen, hvor du også kan finde links til beskrivelserne. Se også oversigt organiseret efter faser i Statens it-projektmodel.

Trends

X1 Forretningsmææsige trendsX1.1 Forretningsmæssige trends - Dokumentation der opsummerer og prioriterer de ydre forretningsaspekter, der vil eller bør påvirke organisationen / projektet. X2 Tekniske trendsX2.1 Tekniske trends - Dokumentation der giver en oversigt over hvilke tekniske it-trends, der vil kunne og bør påvirke enterprise arkitekturen. Strategi

Dokumentation der vedrører strategi, mål og regler - dvs. den del af arkitekturen, der sætter rammerne. Dette omfatter alt fra overordnede visioner til detaljerede forretningsregler.

A1 Vision, mål og strategi

A1.1Vision, mål, strategier, kritiske succesfaktorer (KSF) - Dokumentation der beskriver organisationens vision, mål, strategier og kritiske succesfaktorer (KSFer).

A1.2 Målbillede - Dokumentation der giver et klart formidlet billede af den fremtidige arkitekturs hovedegenskaber på konceptuelt niveau.

A2 Udfordringer

A2.1 Udfordringer (EA relaterede) - A2.2 SWOT, business drivers, 5 forces - Dokumentation der giver en analyse af organisationens styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT-analyse) og en analyse af de kræfter, der influerer på organisationen. A3 Principper

A3.1 It-principper - Dokumentation af it-principper, inddelt i emner – fx applikationer og integrationer, service-orientering, information og data, teknologi, it-organisation, og generel tilgang til arkitektur.

A4 Måling

A2.2 Metrikker, KPIer - Dokumentation, der giver målepunkter i forhold til vision, mål, strategier, KSFer – fx KPIs (key performance indicators).

A5 Programmer og projekterA5.1 Projektgrundlag - 

A5.2 Business case - 

A5.3 Interessentanalyse - Dokumentation af hvilke væsentlige spillere, der har hvilke interesser.

A6 MetodeA6.1 Metode (tilpasset) - 

Forretning

Dokumentation der vedrører forretningsarkitekturen. Dette omfatter alt fra overordnede strukturer i form af organisation og opgaver til processer der både kan være hovedprocesser og detaljerede arbejdsgange.

Forretningsobjekter

B1.1 Forretningsobjekter - Dokumentation der beskriver de væsentligste forretningsobjekter, som organisationen arbejder med.

B1.2 Forretningsobjekters relationer- Dokumentation der beskriver væsentligste relationer mellem forretningsobjekter.

B1.3 Forretningsspørgsmål - Dokumentation af de væsentlige forretningsspørgsmål, som organisationen har brug for at kunne få besvaret.

B2 Organisation

B2.1 Lokationsmodel - Dokumentation af hvilke lokationer der findes i organisationen, og som skal understøttes med it.

B2.2 Organisationsmodel - Dokumentationen af hvordan organisationen er struktureret i organisatoriske enheder.

B2.3 Aktørmodel - Dokumentation der identificerer aktører, og gerne hvilke aktører der findes på de enkelte lokationer.

B3 Forretningsservices

B3.1 Forretningsservices (tjenester) - Dokumentation der beskriver forretningsservices og modtagere af disse.

B3.2 Forretningsservices-Lokationer map - Dokumentation af hvilke lokationer der yder hvilke services.

B3.3 Forretningsservices-Organisation map - Dokumentation af hvilke organisatoriske enheder, der yder hvilke services.

B4 Forretningsprocesser

B4.1 Procesmodel - Dokumentation af de enkelte processer og aktiviteter i disse, og ikke mindst illustrerer flowet af disse.

B4.2 Proces-evaluering - Dokumentation der giver en evaluering af forretningsprocessers vigtighed, holdt op imod hvor effektivt de understøttes af it.

B4.3 Proces-Forretningsobjekt map - Dokumentation af hvilke processer der genererer og bruger hvilke informationer.

B4.4 Proces-Lokationer map - Dokumentation af hvilke processer der afvikles på hvilke lokationer. 

B4.5 Proces-Organisation map - Dokumentation af hvilke organisatoriske enheder, der udfører hvilke processer.

B4.6 Workflows (detaljerede arbejdsgange) - Dokumentation af workflows, som er en detaljering af processer og Use Cases.

B5 Forretningsregler

B5.1 Forretningsregler - Dokumentation der beskriver detaljerede, operationelle regler for forretningens virke.

B5.2 Forretningsregler tilknyttet workflows - Dokumentation af de forretningsregler der hører til de enkelte workflows.

B6 Use cases

B6.1 Use cases - Dokumentation der specificerer hvilke opgaver som aktører – mennesker og systemer i samspil – skal kunne løse.

Teknik

Dokumentation der vedrører den tekniske arkitekturen - omfatter datamodeller, applikationer, it-services, teknologi og infrastruktur.

C1 Informationsarkitektur

C1.1 Logisk datamodel - Dokumentation der beskriver attributter, relationer og kardinaliteter for de informations/forretningsobjekter der skal indgå i en eller flere løsninger.

C1.2 Data Distribution - Dokumentation der giver en oversigt over hvilke fysiske datastrømme, der er mellem databaser opdelt på de vigtigste logiske forretningsobjekter.

C1.3 Databasekatalog - Dokumentation af nuværende og fremtidige databaser – indhold, størrelse, teknologi-platform, kvalitet af data, osv.

C1.4 Fysisk datamodel (inkl. OIOXML) - Dokumentation af helt konkrete valg af hvordan datastruktureres i en løsning, herunder data til udveksling på tværs af systemer.

C2 Applikationsarkitektur

C2.1 Applikationskatalog - Dokumentation af de enkelte applikationers funktionalitet, teknologi-platform, brugere, integrationer, mv.

C2.2 Applikation-Information map - Dokumentation af hvilke applikationer der bruger hvilke informationsobjekter fra C1. Informationsarkitektur.

C2.3 Applikationsinfrastruktur mønstre - Dokumentation af hvordan den enkelte applikations data-, funktions- og præsentationskomponenter er struktureret.

C2.4  Applikation-Proces map - Dokumentation der viser hvilke applikationer, der understøtter hvilke forretningsprocesser. 

C2.5 Integrationskatalog - Dokumentation af funktionalitet, teknologi-platform, data flow, mv. for de enkelte integrationer.

C2.6 Integrationstrategi og integrationsmønstre - Dokumentation af tilgangen til integration omfattende strategi (f.eks. brug af integrationsbus) samt de konkrete mønstre, som man har valgt til integrationerne.

C2.7 Applikation-Integration views - Dokumentation af applikationers integrationer, typisk som diagrammer med pile der viser data flow mellem applikationerne.

C2.8 Applikationsdesign - Design af en konkret applikation på et detailniveau, der specificerer funktionalitet og brugergrænseflade. Kan være en modellering eller egentlig eksekverbar kode. C3 Servicearkitektur

C3.1 Serviceoversigt - Dokumentation af hvilke services der udbydes for nuværende, og hvilke der skal udbydes fremover (typisk som webservices).

C3.2 Komponentopdelt applikationslandskab - Dokumentation af applikationskomponenter, der identificerer services, der er implementeret flere steder, med henblik på at de kan implementeres kun ét sted.

C3.3 (Web)service-forretningsservice map - Dokumentation af hvordan it-services understøtter forretningsservices.

C4 Teknologiarkitektur

C4.1 Teknologi referencemodel - Dokumentation der generelt beskriver de teknologier organisationen for øjeblikket bruger, og hvad man fremover ønsker at standardisere omkring.

C4.2 Arkitektur byggeblokke (ABB) - Dokumentation der beskriver foretrukne konfigurationer af de tekniske elementer (byggeblokke) der indgår i organisationens it-portefølje eller i en konkret løsning – nu og fremover.

C4.3 System topologier - Dokumentation der generelt beskriver infrastrukturlandskabet for organisationen – hvordan de enkelte byggeblokke kædes sammen i netværk.

C4.4 Udvidede system topologier - Dokumentation af tværgående, komplekse funktioner, der kræver et samspil af alle komponenter i arkitekturen, såsom sikkerhed eller system management.

C4.5 Teknologikatalog - Dokumentation af de helt konkrete teknologier, der anvendes – servere med deres konfigurationer af processorer, RAM, ROM, IP-adresser; software med præcise versionsnumre og licensaftaler, osv.

Styring

Dokumenter der vedrører styringsrammerne for såvel det enkelte projekt som de(n) samlede organisation(er), der er omfattet af enterprise arkitekturen. Dette omfatter alt fra projektgrundlaget over business case og risikoanalyse til governance og styring af kontraker og drift. 

Y1 Sikkerhed 

Y1.1 Sikkerhedsstrategi - udvikling/drift [ny]

Y1.2 Sikkerhedsaktiviteter [ny]

Y 1.3 Sikkerhedskontroller [ny]

Y2 Budget og ressourcer

Y2.1 Budget og ressourcer

Y3 Governance

Y3.1 EA governance strategi

Y3.2 EA governance beskrivelse

Y4 Lovmæssige bindinger

Y4.1 Lovmæssige bindinger

Gap-analyse og forandring

D1.1 Restriktioner

D1.2 Risikoanalyse

D2.1 Muligheder

D3.1 Gap analyse

E1.1 Migreringsstrategi

E2.1 Migreringsplan

E3.1 Konsekvensanalyse

Kontrakter, budget, drift

Y4.1 Lovmæssige bindinger

Y5.1 Kontraktforhold

Y6.1 Driftsdokumentation

Y6.2 Driftsoperation

Y7.1 Kravspecifikation [ny]

Y7.2 Kravbibliotek / bank [ny]

Y7.3 Ændringsønsker [ny]

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/645