Mobile services

Digitaliseringsstyrelsens udviklingsguide om mobile services giver en række anbefalinger til ide- og analysefaserne i et projekt, der vedrører udarbejdelsen af en mobil løsning.

Konkret kan dette være til at afklare om forretningsgrundlaget for et projekt er til stede i selve idéfasen eller senere give input til projektets projektinitieringsdokument, der er med til at sikre et stabilt grundlag for projektet.

Guiden er derfor primært målrettet beslutningstagere og projektledere i myndigheder, der står over for at skulle udvikle en mobil løsning af en offentlig service. Guiden beskæftiger sig af samme årsag primært med de forretningsmæssige forhold, som bør overvejes inden et projekt iværksættes og i mindre grad med de tekniske problematikker.

Guiden er opdelt i fire afsnit foruden en indledende opsamling af anbefalinger fra de enkelte afsnit:

  1. Behovsafklaring, der har til formål at guide læseren i, hvilke principper som bør være gældende, for at den rette vægtning mellem, hvad der muligt, og hvad der er nødvendigt, opnås.
  2. Funktionalitetsafklaring, der har til formål mere specifikt at afklare, hvad løsningen skal bestå af. Hvis mobilløsningen fx baserer sig på et allerede eksisterende produkt, skal hele løsningen eller kun dele af den overføres til en mobil platform?
  3. Platformsafklaring, der afdækker hvilke tekniske muligheder og bindinger, man bør være opmærksom på, inden udviklingen af løsningen udmøntes. Skal man eksempelvis lave en applikation eller et mobiltoptimeret netsted?
  4. Sikkerhedsafklaring, der har til formål at give et overblik over de vigtigste overordnede problemstillinger, man bør forholde sig til allerede under ideudviklingsfasen og derefter tage løbende stilling til under konkret løsningsudvikling.

Guiden beskæftiger sig med udvikling af mobile services målrettet primært smartphones og tablets. Der gøres opmærksom på, hvor principperne for disse typer enheder er forskellige. Vejledningen beskæftiger sig ikke med udstilling af services på såkaldte smart fjernsyn, selvom man må antage, at der vil være et sammenfald med hensyn til de principper, der gøres rede for i denne guide.

Gå til guiden.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/407