Modelentiteter skal genbruges

Nummer:
5.3
Version:
1.1.0
Release Candidate
Regel

Modelentiteter skal genbruges på tværs af grunddatamodellen.

Rationale

Det er en forudsætning for grunddataprogrammet, at modelentiteter genbruges på tværs af grunddata for at sikre sammenhæng og undgå redundant vedligehold af data.

Implikationer

Som modelansvarlig skal man modellere modelentiteterne for sit eget forretningsdomæne samt sørge for at relatere til modelentiteter i andre forretningsdomæners UML-pakker. Se endvidere fodnote til afsnit 2.1

Eksempler

Hvis fx person-domænet har behov for at modellere “Adresse”, skal modelleringen referere/genbruge («use») den korrekte modelentitet inden for Adresse-domænet

 

 

Figur 5 - Pakken “Person” anvender («use») pakkerne “Adresse” og “Date and Time” (fra ISO/TC 211 Harmonized Model) for at anvende klasserne Postadresse og DateTime.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/852