Modeller skal udarbejdes som UML-klassediagrammer

Nummer:
5.1
Version:
1.0.0
Gældende
Regel godkendt den:
3. February 2014
Regel

Datamodeller for grunddata skal beskrives i UML (Unified Modeling Language) version 2.4.1 som UML-klassediagrammer.

Rationale

En samlet og sammenhængende model forudsætter anvendelsen af et fælles modelleringssprog. UML er valgt, fordi det er et internationalt anerkendt modelleringssprog, hvor den overordnede forståelse af måden at relatere elementer til hinanden er fastlagt.

Implikationer

Der skal for alle grunddata udarbejdes UML-klassediagrammer med klasser, attributter, relationer og kardinaliteter samt tilhørende dokumentation. Der er krav om attributkomplethed, således at al den information, der udstilles som grunddata, skal kunne findes i grunddatamodellen.

Der henvises til uml.org for yderligere information. Almene UML symboler og notationer forklares ikke yderligere i dette dokument.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/777