Modellering - standarder og værktøjer

Her kan du læse om udvalgte værktøjer til at lave arkitekturdokumentation med.

OIO metamodel

OIO metamodellen skaber sammenhæng mellem OIO, FORM og STORM og kan bruges til at  skabe den røde tråd fra strategi og opgaver over data til de tekniske løsninger. 

 

Standarder for modellering

Standarder omfatter fx Archimate, BPMN, UML og XML og relaterede softwareværktøj.

  • Archimate dækker hele EA spektret på konceptuelt og logisk niveau.
  • BPMN især er stærkt til proces og worksflowmodellering
  • UML er stærkt til logisk informationsmodellering og usecases
  • XML har fokus på datamodellering på fysisk niveau.

Software der understøtter modellering

Under de enkelte standarder kan du finde links til oversigter over it-værktøjer, der understøtter disse standarder - bla. med eksempler på simple værktøjer som enten findes som onlineværktøjer eller open source/freeware. Har du brug for en af de store professionelle løsninger vil du helt sikkert selv finde vej til leverandørerne.

Der findes mange forskellige slags værktøjer til at lave arkitektur med. De spænder lige fra rene tegne- og modelleringsværktøjer til store modelleringsplatforme med underliggende repositoriedatabase. 

Førstnævnte findes både som propritære og open source applikationer. Sidstnævnte er designet til at holde styr på meget omfattende og kompleks dokumentation, og de er typisk en noget mere omkostningsfuld og krævende affære - både mht pris, anskaffelsesproces, indlæringskurve og de stiller store krav til governance i forbindelse med anvendelsen.

Det skal understreges, at hvor vi nævner specifikt software, er det ikke udtryk for en anprisning af et specifikt produkt, men alene til eksemplifikation og for at guide vore brugere. Kender du et værktøj, som ikke er nævnt men burde være det, er du meget velkommen til at give dit besyv med i OIO EA Forum på digitaliser.dk

Værktøjer relateret til OIO EA metoden

Systematisk arkitekturarbejde sker bedst med brug af brug af standarder for modellering. På metodesiderne her i arkitekturguiden møder du ude i højre side en boks med dette ikon, når der er et relevant værktøj. 

 

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/195