Mønster for regler

Nummer:
4.3
Version:
1.0.0
Regel godkendt den:
3. February 2014
Gældende

Modelreglerne bliver beskrevet efter følgende mønster:

Navn Angiver navnet på reglen
Regel Beskriver klart og præcist reglen
Rationale Beskriver forretningsværdien ved at følge reglen
Implikation Beskriver hvilken indvirkning reglen har på forretning og teknisk implementering

Reglerne omhandler generelt den egentlige modellering - de udtaler sig om modelentiteterne, deres attributter, og modellen som sådan.

Rationalet for reglen vil typisk være at finde i et argument omkring dataobjekterne - modelleringen skal sikre, at et specifikt dataindhold kan udstilles.

Efter reglen vil der i nogle tilfælde være et kort praktisk eksempel, der viser, hvordan man kan anvende reglen.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/931