Navngivningsregler skal følges

Nummer:
5.7
Version:
1.0.0
Udgået
Regel godkendt den:
3. February 2014
Regel udfaset den
20. January 2015
Regel

Elementer i UML-modellen skal navngives på ensartet vis i hele grunddatamodellen. Navngivning skal være entydig inden for domænet - i praksis inden for UML-pakken.

Rationale

En ensartet navnekonvention giver datamodellen et ensartet udtryk og gør det nemmere at identificere og skelne de forskellige klasser af modelelementer fra hinanden.

Implikationer
 • Elementer som repræsenterer forvaltningsobjekter (med stereotypen «Objekttype») navngives med “UpperCamelCase” - dvs. med stort begyndelsesbogstav i både første ord og alle efterfølgende ord i navnet og uden anvendelse af mellemrum i navnet.

 • Attributter og relationsender navngives med “lowerCamelCase” - dvs. med lille begyndelsesbogstav i første ord samt stort begyndelsesbogstav i alle efterfølgende ord i navnet og uden anvendelse af mellemrum i navnet.

 • Navne på elementer som er datatyper skal ende på “Type”.

 • Navne på elementer som er klassifikationer, enumerationer eller kodelister skal ende på “Vaerdi”.

NOTE: Af hensyn til modellens anvendelse og transformation i software, som ikke kan håndtere de danske tegn Æ, æ, Ø, ø, og Å, å, anbefales det, at disse translittereres til hhv "Ae, "ae", "Oe", "oe", "Aa" og "aa".

Eksempler

I domænemodellerne for DAGI - Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger - og Danske Stednavne findes navne for:

Forvaltningsobjekt-elementer:

 • AdministrativInddeling
 • Menighedsraadsafstemningsomraade
 • SupplerendeBynavn

Datatype-elementer

 • StednavnType

Kodelister

 • BegravelsespladsVaerdi
 • FortidsmindeVaerdi

Attributter

 • valglandsdel
 • afstemningsstedNavn
 • NUTSVærdi
   

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/819