Navngivningsregler skal følges

Nummer:
5.7
Version:
1.1.0
Høringsversion
Ændring

Specifikation af at navne på klasser og associationer skal være unikke inden for pakken Reglerne om, at datatyper skal ende på “Type” og at elementer med kodede værdier skal ende på “Værdi” frafaldes

Ændringsargumentation

Ønske om specifikation af unikke associationsnavne, hvilket er nødvendigt hvis modellen skal konverteres til andre modelsprog Minimal konsekvens - eneste operationelle ændring er, at associationer - hvis de ikke allered er det - skal navngives unikt

Regel

Elementer i UML-modellen skal navngives på ensartet vis i hele grunddatamodellen. Navngivning skal være entydig inden for domænet - i praksis inden for UML-pakken.

Rationale

En ensartet navnekonvention giver datamodellen et ensartet udtryk og gør det nemmere at identificere og skelne de forskellige klasser af modelelementer fra hinanden.

Implikationer

Klasser og associationer skal navngives entydigt inden for deres pakke.

 

Klasser, attributter og associationer navngives efter følgende skema:

  • Klasser som repræsenterer forvaltningsobjekter (med stereotypen «DKObjekttype»), som er datatyper («DKDatatype»), klassifikationer («DKKlassifikation»), enumerationer («DKEnumeration») eller kodelister («DKKodeliste») navngives med “UpperCamelCase” - dvs. med stort begyndelsesbogstav i både første ord og alle efterfølgende ord i navnet og uden anvendelse af mellemrum i navnet.

  • Attributter, associationer  og relationsender navngives med “lowerCamelCase” - dvs. med lille begyndelsesbogstav i første ord samt stort begyndelsesbogstav i alle efterfølgende ord i navnet og uden anvendelse af mellemrum i navnet *.

 

*Hvor navnene består af akronymer kan man fravige denne regel; fx. “NUTS1værdi”, “CPRnummer”

 

NOTE: Af hensyn til modellens anvendelse og transformation i software, som ikke kan håndtere de danske tegn Æ, æ, Ø, ø, og Å, å, kan disse eventuelt translittereres til hhv "Ae, "ae", "Oe", "oe", "Aa" og "aa".

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/820

Kommentarer

Høringssvar; MBBL

Frafald af endelserne *Vaerdi og *Type, må betyde at det bliver valgfrit om disse endelser anvendes. Det må derfor også være valgfrit om de eksisterende datamodeller opdateres i forhold til denne regel. Såfremt dette er en korrekt tolkning af regelændringen, har MBBL ingen kommentarer.Såfremt endelserne ikke længere må benyttes, kan MBBL ikke støtte ændringen, da det giver uforholdsvis meget ekstraarbejde i projekterne, uden at der tilføres reel værdi.  

Svar på: Høringssvar; MBBL

Tolkningen er korrekt. Omend jeg har svært ved at forestille mig det uforholdsvist omfattende ekstraarbejde, kan endelserne stadig anvendes.