Navngivningsregler skal følges

Nummer:
5.7
Version:
1.1.0
Gældende
Regel godkendt den:
20. January 2015
Regel

Elementer i UML-modellen skal navngives på ensartet vis i hele grunddatamodellen. Navngivning skal være entydig inden for domænet - i praksis inden for UML-pakken.

Rationale

En ensartet navnekonvention giver datamodellen et ensartet udtryk og gør det nemmere at identificere og skelne de forskellige klasser af modelelementer fra hinanden.

Implikationer

Klasser og associationer skal navngives entydigt inden for deres pakke.

 

Klasser, attributter og associationer navngives efter følgende skema:

  • Elementer som repræsenterer forvaltningsobjekter (med stereotypen «DKObjekttype»), som er datatyper («DKDatatype»), klassifikationer («DKKlassifikation»), enumerationer («DKEnumeration») eller kodelister («DKKodeliste») navngives med “UpperCamelCase” - dvs. med stort begyndelsesbogstav i både første ord og alle efterfølgende ord i navnet og uden anvendelse af mellemrum i navnet.

  • Attributter, associationer  og relationsender navngives med “lowerCamelCase” - dvs. med lille begyndelsesbogstav i første ord samt stort begyndelsesbogstav i alle efterfølgende ord i navnet og uden anvendelse af mellemrum i navnet *.

 

*Hvor navnene består af akronymer kan man fravige denne regel; fx. “NUTS1værdi”, “CPRnummer”

 

NOTE: Af hensyn til modellens anvendelse og transformation i software, som ikke kan håndtere de danske tegn Æ, æ, Ø, ø, og Å, å, kan disse eventuelt translittereres til hhv "Ae, "ae", "Oe", "oe", "Aa" og "aa".

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/894