Nye it-arkitekturværktøjer i betaversion – OIO EA, FORM og STORM koblet sammen

 

Digitaliseringsstyrelsen har i 2012 arbejdet på at forbedre de centrale dele af de fællesoffentlige rammer for it-arkitekturen med særligt henblik på at sikre bedre sammenhæng og gøre dem nemmere at forstå og anvende, således at de i højere grad kan medvirke til at skabe et fælles overblik over den offentlige it-arkitektur. Vi arbejder på en helt ny udgave af OIO Arkitekturguiden og en mindre revision og opdatering af OIO metoderammen.

Vi har nu et udkast til nogle af de centrale elementer, som vi gerne vi sende ud i en faglig høring, for at få feedback:  

Vi har lavet en metamodel der kobler enterprise arkitekturmetoden OIO EA sammen med forretningsreferencemodellen FORM og service og teknologireferencemodellen STORM.

Vi har revideret STORM, således at denne afspejler danske forhold  i højere grad end tidligere, hvor den var meget amerikansk inspireret.

Yderligere information findes på digitaliser.dk på denne adresse: http://digitaliser.dk/news/2435632

Vises på

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/389